Fotowoltaika w gospodarstwie rolnym

W obecnej dobie mechanizacji i automatyzacji procesów w gospodarstwie rolnym często dochodzi do trudnej sytuacji. Czyli rachunki za energię elektryczną stają się istotnym składnikiem kosztów funkcjonowania całego gospodarstwa rolnego. Fotowoltaika w gspodarstwie rolnym może ten problem rozwiazań. Zarówno produkcja zwierzęca (dojarki, chłodnie, dmuchawy), jak i roślinna (pompy głębinowe, deszczownie, podnośniki kubełkowe, redlery) generuje coraz większe zapotrzebowanie na energię elektryczną. Jakby tego było mało (wzrost zużycia), to o wiele bardziej dotkliwym czynnikiem jest nieustanny wzrost cen zarówno energii elektrycznej. Równie istotne są powyżki czynników związanych z przesyłem tejże energii.

Instalacja fotowoltaiczna rolnictwoDodatkowo dochodzi czynnik niepewności co do kształtowania się przyszłych cen energii – ile będę musiał zapłacić za energię w roku następnym, za dwa, trzy lata. Jak wpłynie to na opłacalność produkcji. Wszystkie zakłady energetyczne po podwyżkach energii z początku roku 2020 (średnio 12%) na koniec marca złożyły również wnioski do URE związane z kolejnymi podwyżkami cen energii i dystrybucji.

Jak rozwiązać problem wysokich rachunków za energię w gospodarstwie rolnym – fotowoltaika?

Pomoc w rozwiązaniu opisanych powyżej dylematów mogą zaproponować doświadczeni doradcy z firmy AM Group Solar Fotowoltaika Bydgoszcz. Firma ma 12-letnie doświadczenie we współpracy z branżą rolną. Na niejednej stodole, chlewni czy oborze pracują instalacje fotowoltaiczne założone przez AM Group Solar. Zapraszamy do obejrzenie naszych realizacji wykonanych na gospodarstwach rolnych.

Dobór wielkości instalacji fotowoltaicznej uzależniony jest od zużycia energii elektrycznej w danym gospodarstwie.  Równie istotne są planowanych inwestycje oraz inne działania, które wiążą się z dodatkowymi odbiornikami energii. Gdy mamy określone nasze zapotrzebowanie wybieramy miejsce montażu – najlepiej na kierunkowane na stronę południową. Występuje tam największe nasłonecznienie i w konsekwencji największa produkcja energii z fotowoltaiki. Z doświadczenia wiemy, że sporo gospodarstwo rolnych posiada budynki inwentarskie usytuowane szczytem do południa. Wówczas połacie dachowe skierowane sa na wschód i zachód. W takim przypadku imm niższy kąt dachu, tym większa produkcja energii z takiej połaci. Realizowaliśmy sporo inwestycji tego typu. Nieco niższą produkcję (w stosunku do instalacji skierowanej do południa) można bardzo łatwo zrekompensować dokładając kilka modułów fotowoltaicznych wiecej.

Wszystkie dachy rolnika może wyremontować, także te kryte azbestem.

Wielokrotnie realizowaliśmy inwestycje instalacji fotowoltaicznej na budynkach inwentarskich wraz z kompletną renowacją tego dachu. Zdajemy sobie sprawę, że bardzo dużo budynków posiada poszycie dachowe, które nie pozwala na budowę instalacji fotowoltaicznej (azbest, pordzewiały dach, popękane płyty betonowe typu eurofala). Nasza firma realizuje również tego typu inwestycje w sposób kompleksowy. W roku 2019 wyremontowaliśmy ponad 10 tys. m2 powierzchni dachowych.

Należy zwrócić również uwagę na fakt, że zapotrzebowanie rolników na energię elektryczną bardzo często wzrasta również wraz ze wzrostem temperatury i nasłonecznienia. Mamy tu na myśli głównie deszczownie, które wymagają większego czasu pracy w okresach ciepłych. Również wentylatory budynków inwentarskich (trzoda chlewna, kurniki) konsumują dużo energii. Zużycie energii w momencie jej produkcji (fotowoltaika również produkuje więcej energii w dni ciepłe) podnosi tzw. współczynnik autokonsumcji. Dzięki temu okres zwrotu z inwestycji w budowę elektrowni słonecznej na naszym gospodarstwie rolnym skraca się znacząco.

Jakie ulgi przysługują rolnikowi, który zamontuje fotowoltaiką na swoich dachach ?

fotowoltaika dla rolnika

Oczywiście najważniejsza w tym wszystkim jest strona ekonomiczna. Jeśli rolnik jest płatnikiem podatku VAT, cały podatek może sobie odliczyć. Dodatkowo 25% całej inwestycji może stanowić ulga inwestycyjna poprzez wystąpienie do gminy o zaniechanie poboru podatku rolnego nawet do 10 lat. Jak widać, nawet połowę inwestycji można odliczyć w różnej formie. W związku z powyższym zwrot z inwestycji w instalację fotowoltaiczną znacznie się skróci. Najczęściej oscyluje w granicach 4 do 5 lat. Po tym okresie mamy własną elektrownię, która wytwarza dla całego gospodarstwa darmową energię przez następne kilkadziesiąt lat. Pamiętajmy, że fotowoltaikę nie montują tylko ludzie dużych miast jak Bydgoszcz, Toruń, Grudziadz. Również powinna być ona obecna na wsiach, gdzie w zgodzie z naturą i w sposób neutralny dla środowiska możecie stać się Państwo producentami energii odnawialnej.

Warto również zwrócić uwagę na fakt, iż nasza firma jest Partnerem Forum Rolniczego organizowanego w Bydgoszczy przez Gazetę Pomorską. Pozwala nam to, na ciągły kontakt z branżą rolną co przekłada się na wspólnie zrealozwany biznes. Realizowaliśmy sporo inwestycji dla rolników z Inowrocławia (gospodarstwo rolne), Brodnicy (Sugajno — Gospodarstwo Rybackie hodujące jesiotra i suma). Wybudowaliśmy również instalackę koło Włocławka (Bilno — gospodarstwo rolne), czy Szubina (gospodarstwo rolne). Niedaleko Świecia nad Wisłą zamontowaliśmy instalację na potrzeby gospodarstw pszczelarskiego.

Wystarczy zadzwonić, umówić się na wizytę z doradcą, podpisać umowę i cieszyć się słońcem i darmową energią! Zapraszamy do kontaktu.

Chcesz żebyśmy do Ciebie zadzwonili i opowiedzieli o naszej ofercie?